Koulutuksessa on Oulun tulevaisuus (KALEVA 23.2. 2017)

26.02.2017

Oulun seutua erityisen rajusti koskettavat leikkaukset ovat ristiriidassa kilpailukykyä parantavien tavoitteiden kanssa. Leikkauksista kärsivät nuoret opiskelijat, jotka ovat seutukunnan ja koko Pohjois-Suomen tulevia uusia yrittäjiä, veronmaksajia, palveluiden käyttäjiä ja kuluttajia.

Oulu on Pohjois-Suomen suurin kasvukeskus - Pohjois-Suomen pääkaupunki. Tämä status ei ole vain seinälle ripustettava diplomi raameissaan. Siihen sisältyy suuri vastuu alueen nuorten monialaisesta koulutuksesta ja koko alueen pitämisestä elinvoimaisena. Se edellyttää myös valmiutta työikäisten uudelleen koulutukseen kulloinkin vallitsevien yhteiskunnallisten ja elinkeinoelämän olosuhteiden mukaan.

Leikkausten yhdeksi perusteeksi nostetaan "toiminnan tehostaminen" ja "uudelleenjärjestäminen". Asioista pitää kuitenkin puhua niiden oikeilla nimillä. Äkilliset, suuret leikkaukset merkitsevät aina toiminnan supistamista. Eivät ihmiset ole tyhmiä. Koulutuksen vaikuttavuus ei parane toimintaa supistamalla. Koulutuksen tavoitehan on tuottaa osaavia tekijöitä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tehtäviin.

Opetusministeriö haluaa koulutuksen tehostamista, mutta ei määritä täsmällisiä tavoitteita. Ministeriö tarjoaa motivaation leikkausten muodossa, mutta ei keinoja. Tärkeimpään roolin tässä yhtälössä nousevat opiskelijoiden tulevat työnantajat; yritykset ja julkisen sektorin toimijat.

Koulutuksen ja työelämän on kohdattava nykyistä paremmin. Se vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta elinkeinoelämän edustajien kanssa. Siinä on suuri mahdollisuus. Koulutuksen tulevaisuus onkin nostettava kuntavaalien keskeiseksi teemaksi.

Aki Manninen
FT, kuntavaaliehdokas (kesk.)

Oulu