Palautetta Oulun kaupungin toimista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden valossa

14.06.2017


Tällä kertaa toimin tässä sanansaattajana. Välitän viestiä Oulun kaupungilta järjestöille/yhteisöille koskien Oulun kaupungin palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista vuosina 2015-2016. Kyselyn palautteella on tärkeä rooli tulevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Ei muuta kuin kokemuksia ja ajatuksia paperille! Alla löytyy tarvittavat yhteystiedot palautteen lähettämiseksi suoraan kaupungille. Jos ei joka kohtaan löydy mielipidettä niin ei väliä, yksittäisilläkin palautteilla on merkitystä. Minäkin voin tarvittaessa koostaa yksittäisistä palautteista yhteenvedon jos on tarvetta. Mutta sitten asiaan...


Hyvä järjestön/yhteisön edustaja,

Tavoitteena parempi elämä - kysely perustuu Oulun kaupungin palveluita koskevaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-nitelmaan. Selvitämme, kuinka Oulun kaupunki on toteuttanut vuosille 2015-16 asetettuja tavoitteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi palveluissa. Kysymykset on laadittu v. 2015-16 tehdyn yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden pohjalta. Nyt kaivataankin siis tietoa siitä, kuinka tavoitteet on onnistuttu toteuttamaan. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa onnistuneita hankkeita sekä löytää kehityskohteita, tarttua niihin ja parantaa mahdollisuuksia parempaan elämään kaikille oululaisille.

Tarvitsemme arvokasta kokemustietoa tulevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-nitelman laatimiseksi.

Toivomme vastauksia mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.8.2017. Kiitos arvokkaista vastauksistanne!

Viestiä saa välittää myös eteenpäin!

- Tavoitteet asetettu yhdenvertaisuuden edistämiseksi v. 2015-16

- Kysymykset tavoitteiden teemojen mukaiset

- Vastaukset oman järjestön/yhteisön näkökulmasta

- Palautus viimeistään 15.8.2017

1. Koulutusta moninaisuuden kohtaamiseen

- Onko koulutusta järjestetty?- Jos on, millaista ja minkälaisin tuloksin?

- Millaista koulutusta tarvittaisiin?

2. Vuorovaikutus (viestintä, tiedottaminen, asiakaspalvelu)

- Onko vuorovaikutukseen kiinnitetty huomioita esimerkiksi selkokielisyyden osalta?

- Onko tarvetta tarjota palvelua muilla, kuin valtakielillä (suomi, ruotsi, englanti)?

- Onko sähköisten palveluiden käyttöä kehitetty kohtaamaan myös erityisryhmiä paremmin?

- Jos on, millä tavoin ja minkälaisin tuloksin?

3. Kokemustieto

- Onko kokemustietoa kaupungin palveluiden toiminnasta kerätty järjestössänne/organisaatiossanne?

- Jos on, millaista ja minkälaisin keinoin?

- Millä tavoin asiakkaiden kokemustietoa on käytetty palveluiden tehostamiseksi ja niiden saatavuuden takaamiseksi kaikille halukkaille?

- Onko tässä onnistuttu?

4. Työllistyminen

- Kuinka Oulun kaupungin palvelut voisivat tukea työttömien työllistymistä?

- Kuinka Oulun kaupungin palvelut voisivat tukea erityisryhmien ja vaikeasti työllistyvien työllistymistä?

5. Kulkuyhteydet

- Millä tavalla yhdenvertaisuus on otettu huomioon julkisen liikenteen osalta?- Onnistuuko pääsy Oulun kaupungin palveluiden pariin julkisilla liikennevälineillä?

- Onko lippumaksu kohtuullinen?

- Onko matka esteetön?

- Onko parkkipaikkojen käyttö esteetöntä?

- Onko parkkimaksu kohtuullinen?

- Kuinka kevyen liikenteen esteettömyys on huomioitu? Ovatko väylät asiallisessa kunnossa?

- Onko pyöräparkkeja tarpeeksi?

- Taittuuko matka myös jalan?

6. Yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin välillä

- Onko teillä yhteistyötä yhden tai useamman Oulun kaupungin palveluiden kanssa?

- Jos on, millaista ja minkälaisin tuloksin?

- Otetaanko toiminnassanne aktiivisesti huomioon yhteistyön mahdollisuus?

- Jos ei, niin miksi?

- Millä tavalla toivoisitte yhteistyön parantuvan?

7. Yksinäisyyden poistaminen ja syrjintä

- Onko Oulun kaupungin palveluissa mielestänne yksinäisyyden tunnistamiseen ja poistamiseen tarvittavia keinoja?

- Minkälaisia keinoja (esimerkiksi tapahtumia, kerhoja tms.) Oulun kaupunki voisi järjestää, jotta yksinäisyyden tunnetta kansalaisten keskuudessa saataisiin poistettua?

- Millä tavoin Oulun kaupungin palveluiden parissa voitaisiin tunnistaa syrjintää?

- Millä tavoin Oulun kaupungin palveluiden parissa voitaisiin puuttua syrjintään?

8. Yhdenvertaisuutta koskeva laki

- Toteutuuko yhdenvertaisuuslaki mielestänne Oulun kaupungin palveluissa?

- Millä tavoin sitä toteutetaan käytännössä?

- Mitä keinoja ehdottaisitte mahdollisten epäkohtien parantamiseksi?

9. Kehittäminen

- Mitä konkreettisia keinoja esittäisitte yhdenvertaisuuden mittaamiseksi?

- Mitä konkreettisia keinoja esittäisitte yhdenvertaisuuden toteutumiseksi?

- Kuinka Oulun kaupungin palveluissa voitaisiin ottaa huomioon ehdotuksenne?

10. Vapaa sana

- Tähän voitte kertoa vapaasti aiheeseen liittyen.

- Toivomme palautetta myös kyselystä.


Lisätietoa: www.yhdenvertaisuus.fi

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/tasa-arvosuunnitelmat

Kiitos vastauksistanne! Aurinkoista kesää!

Tasa-arvotoimikunta Ari Heikkinen, johtaja, Konsernipalvelut Pasi Laukka, yhteisötoiminnan päällikkö, tasa-arvotoimikunnan esittelijä Merja Niemelä, tasa-arvotoimikunnan valmistelija ja sihteeri, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Kaijonharjun suuralue Keskustan suuralue Oulunsuun suuralue Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelut Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta merja.1.niemela(at)ouka.fi